Hesila

Dokhtarpich's Packs

Crystal Dokhtarpich 1 Moghali

$10.44
Add to cart

WholeSale

Nagin Saffron Super Percy Eliseh (100 grams)

$389.00
Add to cart

Sargol saffron, first grade Elise (100 grams)

$370.00
Add to cart

Sargol Mumtaz Eliseh saffron (100 grams)

$350.00
Add to cart

Poshal Kalamdar premium saffron (100 grams)

$315.00
Add to cart

Premium Elise Dokhtarpich saffron (100 grams)

$268.00
Add to cart

Elisa white saffron (100 grams)

$38.00
Add to cart

شركت زعفران اليسه از سال ٩٤ فعاليت قیمت روز زعفران خود را در قالب نمايش و عرضه زعفران اصيل.

ايراني براي هموطنان عزيز و ساير كشورها آغاز نموده .

هدف الیسه

 

هدف ما عرضه زعفران سرگل ممتاز بابالاترين قیمت روز زعفران كيفيت در داخل كشور طبق آناليزهاي استاندار آزمايشگاهي جهاني.

و صادرات زعفران با كيفيت نگين و سرگل ممتاز ميباشد.

بسته بندی زعفران الیسه

قیمت روز زعفران

باتوجه به اينكه زعفران گياه كاملا حساسي در مقابل تابش نور ميباشد لذا شركت زعفران اليسه با بسته بندي هاي كاملا متفاوت و بهداشتي طبق استاندارد هاي جهاني بسته بندي.

هاي خود را طراحي نموده تا زعفران اليسه از تابش نور در امان باشد و همچنين از سلفون هاي ضد الكتريسيته و کاغذ ایدربورد ضد رطوبت.

استفاده نموده تا قیمت روز زعفران محصول در مناطق با رطوبت بالا براي مدت طولاني تري كيفيت خود را حفظ نمايد.

زعفران الیسه

شركت زعفران اليسه از سال ٩٤ فعاليت خود را در قالب نمايش و عرضه زعفران قیمت روز زعفران اصيل ايراني براي هموطنان عزيز و ساير كشورها آغاز نموده .

زعفران الیسه با بهترین متد ها و بسته بندی بهداشتی سعی دارد تا بهترین کیفیت را در اختیار شما مشتریان عزیز ارائه دهد

هدف الیسه

 

هدف ما عرضه زعفران سرگل ممتاز بابالاترين كيفيت در داخل كشور طبق قیمت روز زعفران آناليزهاي استاندار آزمايشگاهي جهاني و صادرات زعفران با كيفيت نگين و سرگل ممتاز ميباشد.

بسته بندی زعفران الیسه

قیمت روز زعفران

باتوجه به اينكه زعفران گياه كاملا حساسي در مقابل تابش نور ميباشد لذا شركت زعفران اليسه با بسته بندي هاي كاملا متفاوت و بهداشتي طبق استاندارد هاي جهاني بسته بندي هاي خود را طراحي نموده تا زعفران اليسه از تابش نور در امان باشد و همچنين از سلفون هاي ضد الكتريسيته و کاغذ ایدربورد ضد رطوبت استفاده نموده تا محصول در مناطق با رطوبت بالا براي مدت طولاني تري كيفيت خود را حفظ نمايد.